Historia

Początkiem Centrum Chrześcijańskiego "Dobra Nowina" była grupa domowa, która spotykała się regularnie historiaprzez 3 lata w mieszkaniu prywatnym. W każdy wtorkowy wieczór zbieraliśmy się, by wielbić Boga, modlić się i słuchać Słowa Bożego. Stanowiliśmy grupę ludzi połączonych miłością do Boga, ogarniętych pasją dotarcia z Ewangelią do zgubionych, odrzuconych i poszukujących.

W 1999 roku posłuszni Bożemu prowadzeniu Beata i Tomasz Tupajka wraz z innymi osobami udali się na jedno ze spotkań Centrum Chrześcijańskiego "Woda Życia" w Koszalinie. W czasie uwielbienia usługujący słowem proroczym David Lamb rozpoznał Boży plan rozpoczęcia budowania Kościoła w Bydgoszczy. W tym samym czasie potwierdził to pastor Paweł Godawa. Od tego momentu Beata i Tomasz Tupajka poddali się pod Jego duchowy autorytet.

Silniejsi o nowe połączenie z zapałem przystąpiliśmy do procedury zarejestrowania Kościoła, który stał się częścią prawną Kościoła Bożego w Chrystusie w sierpniu 1999 roku.

Pastorem Kościoła został Tomasz Tupajka, który wraz z żoną Beatą przyjął odpowiedzialność za prowadzenie, budowanie i wspieranie młodej chrześcijańskiej wspólnoty. Nad ich życiem rozpoznano i uznano powołanie do służby pastorskiej.

Pierwsze nabożeństwa odbywały się w budynku Szkoły Zawodowej na ulicy Świętojańskiej.

Po niedługim czasie przenieśliśmy się do Domu Kultury "Orion" na osiedlu Błonie, gdzie spotykaliśmy się do końca 1999 roku. W tym czasie w naszych sercach pojawiła się ogromna potrzeba posiadania budynku, który byłby dostępny dla rosnących potrzeb Kościoła w każdy dzień tygodnia, a nie tylko w niedzielę. Wierzyliśmy Bogu o takie miejsce spotkań i otrzymaliśmy je.

W styczniu 2000 roku po raz pierwszy weszliśmy do nieczynnego wówczas, dawnego kina "Millenium" mieszczącego się na terenie ogródków działkowych przy ulicy Chemicznej 3.

Nie mieliśmy wątpliwości, że w tym miejscu pozostaniemy na dłużej. Przygotowanie budynku wymagało dużo wysiłku, pracy i finansów, ale nikt z nas nie bał się wyzwań. Wiedzieliśmy, że rozpoczynamy pionierską pracę na rzecz Ewangelii i Królestwa Bożego.

Rozpoczęliśmy działalność misyjną na terenie osiedla Kapuściska i w centrum miastahistoria organizując uliczne ewangelizacje, happeningi i akcje charytatywne. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi, przygotowując atrakcyjne programy artystyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Powołaliśmy również Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Nasza Betania" działające przy naszym Kościele.

Wierzymy, że nazwa "Dobra Nowina" staje się znana i rozpoznawana w Bydgoszczy.