W co wierzymy

Jest jeden wiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, został ukrzyżowany i pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca.  Zbawienie jest wyłącznie z łaski, dzięki wierze w przelaną krew Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków.

Chrzest wodny jest publicznym wyznaniem przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Niebo jest miejscem dla każdej nowonarodzonej osoby bez względu na denominację czy Kościół.Cała Biblia (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu) jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest ona najważniejszym autorytetem w dziedzinie wiary.

Chrzest Duchem Świętym, którego znakiem jest mówienie innymi językami jest dzisiaj dostępny dla wszystkich wierzących.Uzdrowienie jest dostępne dla każdego, kto wierzy i działa według swojej wiary oraz przez dary Ducha Świętego. Jezus Chrystus jest naszym Uzdrowicielem dzisiaj, bo Jego ranami jesteśmy uleczeni.

Bóg chce nas zawsze i wszędzie błogosławić. Wynika to z zawartego z Nim Przymierza, które z naszej strony potwierdzamy przez oddawanie dziesięcin i ofiar do lokalnego Kościoła.

Jezus Chrystus powróci po swój Kościół.